เมื่อ 14 พ.ค.63 ศปม.บก.ทท. โดย ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน สนภ.1 นทพ. ดำเนินการตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายและตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมของ สธ. รวมถึงให้คำแนะนำการปฏิบัติที่จะทำให้สมบูรณ์มากขึ้นในพื้นที่เพ่งเล็ง จว.ช.บ. - ชุดตรวจดำเนินการตรวจ ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ รับทราบและปฏิบัติครบตามมาตรการที่กำหนดและยินดีที่จะปฏิบัติต่อไป - ชุดช่วยเหลือประชาชนดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 50 ชิ้น และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการ ฯ จำนวน 50 ชุด พร้อมแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม ณ ตลาดสี่มุมเมือง, เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส, เซเว่น อีเลฟเว่น, แฟมิลี่มาร์ท และร้านบิวตี้ช็อบ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จว.ช.บ.