เมื่อ 9 พ.ค.63 ศปม.บก.ทท. โดย ชุดตรวจตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชน สนภ.1 นทพ. ดำเนินการตรวจการประกอบกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายและตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมของ สธ. รวมถึงให้คำแนะนำการปฏิบัติที่จะทำให้สมบูรณ์มากขึ้นในพื้นที่เพ่งเล็ง จ.ชลบุรี - ชุดตรวจดำเนินการตรวจตลาดสดและแผงลอย รวมทั้งบริเวณริมชายหาดผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการรับทราบและปฏิบัติครบตามมาตรการที่กำหนดและยินดีที่จะปฏิบัติต่อไป - ชุดช่วยเหลือประชาชนดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย จำนวน 65 ชิ้น และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์มาตรการ ฯ จำนวน 65 ชุด พร้อมแนะนำและให้ความรู้เพิ่มเติม ณ ตลาดหนองมน และหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี