เมื่อ 27 เม.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ นพค.12 สนภ.1 นทพ. และศูนย์การเรียนรู้ ฯ ภายในหน่วย เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารและจำหน่ายให้กับกำลังพลและประชาชนในราคาถูก ในพื้นที่ ต.ไทรทอง อ.คลองหาด, ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ และ นพค.12 สนภ.1 นทพ. อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.