เมื่อ 27 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จำหน่ายสินค้าราคาถูก ให้กับประชาชนในพื้นที่รอบที่ตั้งหน่วย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน โครงการ "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ในห้วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid - 19 ของ นทพ. ในพื้นที่ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.