เมื่อ 23 เม.ย.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับกำลังพลของหน่วยและประชาชนในพื้นที่รอบที่ตั้งเพื่อส่งเสริม และสนับสนุน โครงการ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในห้วงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid - 19 ของ นทพ. ในพื้นที่ บ.ท่าลาดใต้ หมู่ 5 ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.