เมื่อ 22 เม.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพลพร้อมนำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับราษฎรบ้านหนองยาว จำนวน 2 เที่ยว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านหนองยาว ม.14 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.