เมื่อ 9 เม.ย.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สนภ.1 นทพ. โดยชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. ในพื้นที่ ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม, ต.ท่าตะเกียบ และ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จว.ฉ.ช.