เมื่อ 27 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ จำนวน 64 ตัว ให้กับราษฎร ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช. รอบเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และกำลังพล สนภ.1 นทพ. เพื่อนำไปเลี้ยงสำหรับบริโภค เพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ตามแนวทางพระราชทานของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.