เมื่อ 25 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ, ผู้นำชุมชน และประชาชน ที่ได้รับประโยชน์ในพื้นที่เป้าหมายร่วมชี้แจงข้อมูลให้กับ คณะชุดตรวจประเมินผล การดำเนินงานจิตอาสาภัยแล้งฯ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน โดยมี พ.อ. ยงยศ คุณอริยะเมธี รอง เสธ.พล.1 รอ. เป็นหัวหน้าชุดตรวจประเมินผล ณ พื้นที่ ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จว.ฉ.ช.