เมื่อ 19 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ให้การต้อนรับ พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปของ นพค.12 สนภ.1 นทพ. ในโอกาสนี้ ผอ.สทพ.นทพ., รอง.ผอ.สนภ.1 นทพ., ผบ.นพค.12 สนภ.1 นทพ. และ ผบ.นกส.1 สทพ. นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ บก.นพค.12 สนภ.1 นทพ. ต.แซร์ออ อ.วัฒนานคร จว.ส.ก.