เมื่อ 18 -19 มี.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. และ ผบ.นพค.14 สนภ.1 นทพ. ได้นำกำลังพล ให้การต้อนรับ พล.อ.พีรพงษ์  เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และคณะ ในโอกาสเดินทางเข้ามาตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภารกิจ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของหน่วย ทั้งนี้ได้กรุณามอบนโยบายในเรื่องสำคัญให้กำลังพลได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ณ นพค.14 สนภ.1 นทพ. ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด