เมื่อ 18 มี.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางป้องกันแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ และมาตรการการแก้ไขปัญหา โดยมี พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี