เมื่อ 6 มี.ค.63 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้กรุณาเป็นประธานในการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ประจำปี 2562 โดยมี พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และ พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ สนภ.1 นทพ. ได้สรุปผลการดำเนินงานสนับสนุนยุทธศาสตร์ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เขตพญาไท ก.ท.