เมื่อ 4 มี.ค.63 พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการ "ธงน้ำเงิน จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ของ บก.ทท." โดย สนภ.1 นทพ. และ นพค.11 - 16 สนภ.1 นทพ. ได้นำสินค้าอุปโภค - บริโภคที่หน่วยให้การสนับสนุนราษฎรในพื้นที่มาจำหน่ายในราคาถูก โดยมี พล.อ. พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ. และ พ.อ. พิสุทธิ์ มณฑานุช รอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณอาคารสัมมนาทางวิชาการ บก.ทท. เขตหลักสี่ ก.ท.