เมื่อ 23 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพล พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ,รถยนต์ไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 คัน สนับสนุนการดับไฟป่าในพื้นที่ รร.ตท.สปท. และรถขุดตัก จำนวน 1 คัน เพื่อขุดทำแนวกันไฟ ทั้งนี้ได้สนับสนุนอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่ และราษฎร ที่ร่วมกันปฏิบัติงาน ณ บริเวณพื้นที่ รร.ตท.สปท. อ.บ้านนา จว.น.ย.