เมื่อ 18 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้นำกำลังพลของ สนภ.1 นทพ., ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ., กสข.สทพ.นทพ. และ ศฝภ.นทพ. เข้ารับการถ่ายภาพ และจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากเจ้าหน้าที่ สบ.ทหาร ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.