เมื่อ 17 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพลของ สนภ.1 นทพ. และ นขต.สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำจากชุดตรวจ กกพ.บก.นทพ. เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ปลูกฝังอุดมการณ์จิตสำนึก สร้างวินัย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.