เมื่อ 17 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพล พร้อมนำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับราษฎรบ้านแปลงไผ่ขุนคลัง จำนวน 3 เที่ยว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านแปลงไผ่ขุนคลัง ม.8 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช.