เมื่อ 12 ก.พ.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย ศบภ.สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพล พร้อมนำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำอุปโภคให้กับราษฎรบ้านห้วยสาม จำนวน 1 เที่ยว ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านห้วยสาม ม.15 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.