เมื่อ 7 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือกกำลังพล ในส่วนของ สนภ.1 นทพ. เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 ระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 15 มี.ค.63 ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.