เมื่อ 3 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. พร้อมกำลังพลของหน่วย และประชาชนจิตอาสาตำบลทุ่งพระยา ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในการพัฒนาวัดโคกตะเคียนงาม และโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม ณ บ้านโคกตะเคียนงาม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช.