เมื่อ 3 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ./ผอ.ศบภ.สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพล พร้อมนำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 9,000 ลิตร แจกจ่ายน้ำอุปโภค จำนวน 1 เที่ยว และมอบน้ำดื่ม จำนวน 600 ขวด ให้กับราษฎรบ้านโคกตะเคียนงาม และบ้านเขาจันทร์ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ณ บ้านโคกตะเคียนงาม และบ้านเขาจันทร์ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช.