เมื่อ 3 ก.พ.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เป็นประธานในพิธีแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ จำนวน 56 ตัว และพันธุ์พืช พันธ์ุผักสวนครัว ให้กับราษฎร จำนวน 28 ราย ในพื้นที่ตำบลทุ่งพระยา รอบเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อนำไปเลี้ยงและปลูกพืชผักสวนครัว สำหรับบริโภค เพื่อลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ตามแนวทางพระราชทานของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านโคกตะเคียนงาม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จว.ฉ.ช.