เมื่อ 28 ม.ค.63 เวลา 0930 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. เดินทางตรวจเยี่ยม นพค.13 สนภ.1 นทพ. รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการนี้ได้กรุณากล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ, เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ พร้อมทั้งพบปะกลุ่มอาชีพที่หน่วยให้การสนับสนุนและปล่อยพันธุ์ปลา, ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยมี ผบ.นพค.13 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ นพค.13 สนภ.1 นทพ. ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จว.พ.บ.