เมื่อ 22 ม.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรปฏิบัติการร่วม รุ่นที่ 1 โดยบรรยายสรุป ภารกิจ การจัด และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ สนภ.1 นทพ. ณ ศฝภ.นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.