เมื่อ 17 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เป็นประธานในพิธีตรวจสภาพความพร้อม และปล่อยขบวนยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามนโยบายผู้บังคับบัญชา โดยมีการประสานการปฏิบัติ และบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.