เมื่อ 11 ม.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ให้การสนับสนุนรถครัวสนาม เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงเด็กที่มาร่วมกิจกรรม งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.