เมื่อ 10 ม.ค.63 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้สนับสนุนรถประปาสนาม ในการผลิตน้ำดื่ม เพื่อให้บริการประชาชน ที่มาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต. จว.ฉ.ช.