เมื่อ 6 ม.ค.63 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการช่วยเหลือเตรียมการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคของ รพ.ราชสาส์น ของชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคภายในโรงพยาบาล โดยมี นอภ.ราชสาส์น และ ผอ.รพ.ราชสาส์น ร่วมให้การต้อนรับ ณ รพ.ราชสาส์น อ.ราชสาส์น จว.ฉ.ช.