เมื่อ 27 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้เปิดจุดบริการประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทย ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำ พร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนา ณ จุดบริการประชาชน บริเวณหน้า สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.