เมื่อ 24 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สนภ.1 นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างความสามัคคี ณ บริเวณสนามกีฬา สนภ.1 นทพ. ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.