เมื่อ 23 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้ตรวจการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ และเครื่องจักรกลของหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.