เมื่อ 23 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. เป็นประธานในการประชุม นขต.สนภ.1 นทพ. ประจำเดือน ธ.ค.62 และการประชุมพิจารณาบำเหน็จครึ่งปีแรก ประจำปี 2563 (เม.ย.63) ของ สนภ.1 นทพ. โดยมีผู้บังคับบัญชา และ ผบ.นขต.สนภ.1 นทพ. เข้าร่วมการประชุม ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.