เมื่อ 23 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกำลังพล สังกัด นทพ. ประจำปี 2562 ในส่วนของ บก.สนภ.1 นทพ. จำนวน 2 ทุน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.