เมื่อ 18 ธ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้กำลังพล มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ตามคุณสมบัติที่จะรับราชการตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.