เมื่อ 17 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้นำกำลังพลผู้มีรายได้น้อยเข้าศึกษาดูงาน ภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดและผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นการกระตุ้น เรียนรู้ และเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ณ บ.หนองหว้า ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.