เมื่อ 16 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ดำเนินการเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร นทพ. ตามโครงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้านวิชาการเกษตร ให้กับกำลังพล สนภ.1 นทพ. และ นขต.สนภ.1 นทพ. ระหว่างวันที่ 16 - 20 ธ.ค.62 โดยวิทยากรจาก สทพ.นทพ. ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.