เมื่อ 9 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้จัดกำลังพลร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จ.ฉะเชิงเทรา ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทน ต่อการทุจริต" โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธาน ณ รร.แกรนด์รอยัล พลาซ่า อ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉ.ช.