เมื่อ 6 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีกำลังพลของ สนภ.1 นทพ., ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. และ ศฝภ.นทพ. เข้ารับการตรวจ จากเจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคาม ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.