เมื่อ 5 ธ.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม “โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ วัดท่าเกวียน อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.