เมื่อ 4 ธ.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ดำเนินการประสานกับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม ในการให้การสนับสนุนน้ำดิบ เพื่อใช้ในสถานีอุทกภัย ศฝภ.นทพ. ตามสั่งการ ผบ.นทพ. ในการประชุมสั่งการในการดำเนินงานตามนโยบาย ผบ.ทสส. เมื่อวันที่ 29 พ.ย.62 โดยการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม ได้ให้การสนับสนุนน้ำประปา จำนวน 2,700,000 ลิตร ทั้งนี้จะดำเนินการปล่อยน้ำตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.62 จนกว่าจะแล้วเสร็จ ณ ศฝภ.นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.