เมื่อ 23 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. เป็นประธานการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี นพค.11 สนภ.1 นทพ. โดยมี ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ บก.นพค.11 สนภ.1 นทพ. ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ.