เมื่อ 23 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม นพค.11 สนภ.1 นทพ. เพื่อเข้ารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน ให้โอวาทแก่กำลังพล ปล่อยพันธุ์ปลา และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผบ.นพค.11 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ นพค.11สนภ.1 นทพ.  ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จว.ก.จ.