เมื่อ 21 พ.ย.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เป็นประธานการประชุม สรุปผลการตรวจสอบภายใน สนภ.1 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากกรรมการตรวจสอบภายใน สตน.ทหาร โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน แผนงาน/โครงการ ตั้งแต่ 7 - 21 พ.ย.62 ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.