เมื่อ 21 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้เป็นประธานการประชุม การดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือกำลังพลผู้มีรายได้น้อย โดยสอบถามถึงปัญหา ความต้องการในการรับความช่วยเหลือ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.