เมื่อ 18 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลของ สนภ.1 นทพ. ที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร และเลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.