เมื่อ 16 พ.ย.62 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลของ นพค.15 สนภ.1 นทพ. ณ บก.นพค.15 สนภ.1 นทพ. ต.ห้วยคต อ.ห้วยคต จว.อ.น.