เมื่อ 16 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยม และรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมให้โอวาทแก่กำลังพลของ วส.934 สนภ.1 นทพ. ณ บก.วส.934 สนภ.1 นทพ. อ.เมืองอุทัยธานี จว.อ.น.