เมื่อ 7 พ.ย.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย สนภ.1 นทพ. ได้ให้การต้อนรับกรรมการตรวจสอบภายใน สตน.ทหาร ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบภายใน สนภ.1 นทพ. และ ช.พัฒนา สนภ.1 นทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่ 7 - 21 พ.ย.62 ณ อาคารอเนกประสงค์ สนภ.1 นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉ.ช.