เมื่อ 26 ต.ค.62 บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต. นพดล ปิ่นทอง ผอ.สนภ.1 นทพ. ได้กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลของ นพค.14 สนภ.1 นทพ. พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เทิดไท้ มหาราชัน โดยมี พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม ผบ.นพค.14 สนภ.1 นทพ. ให้การต้อนรับ ณ นพค.14 สนภ.1 นทพ. ม.7 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด